Kategorie
Výšivky zdarma
Zasíláme i na Slovensko
Komfortní záruka na šicí stroje
Navštivte NEJ Šicí stroje u ShopMania
CenovýRádce.cz
Moje Galanterka

Naakup.cz
Vyšívání
DOPRAVA ZDARMA
Při objednání zboží v celkové ceně nad 2.400,- Kč i s DPH je doprava ZDARMA!
KOUPĚ NA SPLÁTKY
Zboží v celkové hodnotě nad 3.000,- Kč si u nás můžete objednat na splátky. Více informací zde. Nákup na splátky

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 • Provozovatel: Šicí technika Brother s.r.o – NEJ Šicí stroje, IČ: 416 05 446, se sídlem Svatoplukova 47, Prostějov, Prodejna: Svatoplukova 47, Prostějov
 • Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, IČ, DIČ

1. Provozovatel e-shopu www.nej-sici-stroje.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

2. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

3. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

4. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamenné prodejny NEJ Šicí stroje. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
 • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
  - údaje o účastníkovi jsou uchovávány po dobu max. 5 let od poslední aktivity (komunikace, kontaktu) se zákazníkem (Uživatelem).
 • b. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
  - daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
  - Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování závisí na společnosti Heureka Shopping s.r.o. (zde udává samostatný souhlas Účastník)
  - Cookies: souhlas prostřednistvím nastavení prohlížeče. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení považujeme za souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenné prodejeny NEJ Šicí stroje. Tato Prodejna je monitorována kamerovým systémem. Doba uchování záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů a nemá jmenovaného pověřencem

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 • Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 • Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 • Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 • Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: doručení zboží, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, hostingových služeb, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům, na opravu poskytnutých Osobních údajů, na výmaz poskytnutých Osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Právo na přenos osobních údajů na jiného správce, Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@nej-sici-stroje.cz.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 • Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

Kopírování a další šíření obsahu těchto internetových stánek je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.